divendres

Informe de la comissió d'urbanisme

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona publica el seu informe sobre el POUM de Sant Martí Vell.

Podeu accedir-hi clicant aquí: Comissió d'urbanisme

1 comentari:

ignasi veciana, arqte ha dit...

L'edicte publicat sobre l'aprovació definitiva del POUM introdueix petites esmenes a les contradiccions i errors formals dels documents.
Recull totes les observacions que la Plataforma va transmetre a l'arquitecte Amador Farre i a la Comissió d'Urbanisme.
L'efectivitat del POUM està pendent del lliurament del Text Refós definitiu que es pot redactar en un termini molt curt, dons totes les correccions son de detall.